Kontakt

Adress, telefon och andra uppgifter

Styrelsen:
Sakarias Winberg, 070-723 02 00
Anders Backhans, 073-633 41 03
Hanna Norling, 070-211 93 50
Michael Hegarty (deltidsanställd som pastor), 070-612 52 43
Thorbjörn Carling, 070-660 99 62
Göran Lundell, 070-781 00 02
Jourtelefon: 0793-0247 27
e-post: exp@leksand.pingst.se
Bankgiro 5351-9013
Organisationsnummer: 883200-1120
Post- och besöksadress:
Hagagatan 4
793 30 LEKSAND